from 1.088,00$
Inquiry

New York – Philadelphia – Washington DC – Thác Niagara – Toronto – Quebec – Montreal – Grand Caynon

Not Rated
Duration

8 days 7 nights

Tour Type

Specific Tour

Group Size

2 people

Languages

English

Highlights

  • Ngày khởi hành: Thứ 2 & Thứ 3
  • Điểm bắt đầu/Điểm kết thúc: New York
  • Vui lòng liên lạc Cali Travel để biết thêm thông tin chi tiết giá tour và ngày khởi hành

Itinerary

Tour's Location

from 1.088,00$

Inquiry

Organized by

calitravel

Member Since 2018